Betongarbete

LANDWORK AB erbjuder från dagens datum Betonghåltagning, betongsågning och betongslipning. Servicebil nr 1 står inredd och klar med ny modern maskinell utrustning, och vi beräknar att bil nr 2 går ut i produktion vecka 32. Uppdrag i...