LANDWORK AB erbjuder från dagens datum Betonghåltagning, betongsågning och betongslipning.

Servicebil nr 1 står inredd och klar med ny modern maskinell utrustning, och vi beräknar att bil nr 2 går ut i produktion vecka 32. Uppdrag i Malmö, Hässleholm och Växjö har gjort denna investering möjlig, och vi räknar med att fler nya kontrakt via befintlig kundstock kommer att tecknas inom kort.

Professionella betonghåltagare med lång erfarenhet har anslutit, och hälsas välkomna till LANDWORK AB!

Välkomna med Er förfrågan!