Vi söker ständigt efter Nya trevliga medarbetare!

LANDWORK har sedan 2014 ökat från 2 helårsanställda till idag c:a 35, och under säsong c:a 50 personer i full produktion! Känner Du att din kompetens passar in på något av nedanstående så hör av dig! Första kontakten tar vi gärna via e-post info@landwork.se

LANDWORK Sweden AB

– Anläggare (Inför säsongen 2019 söker vi 4 nya kolleger)

– Trädgårds och skötselarbetare

– Maskinister

– Arbetsledare

– Projektledare

LANDWORK Betonghåltagningar AB

– Håltagare 

– Rivare/sanerare   (Nya större projekt med start i mars 2019 gör att vi söker 5 nya medarbetare) 

– Arbetsledare