LANDWORK Betonghåltagningar AB


 

LANDWORK Betonghåltagningar bildades så sent som hösten 2016.

Vi har på kort tid hunnit bli 17 helårsanställda, och verkar idag över hela landet.

Kundstocken växer för varje månad, och vår målsättning är att nå 20 helårsanställda under innevarande år, dock får inte en expansion påverka vare sig kvalitét eller tillgänglighet i en bransch där det ofta är tvära kast.

Under första kvartalet 2019  kommer ytterligare 2 nya skåpbilar rulla ut på våra vägar, och då står totalt 15 bilar fullmatade med kompetent personal, verktyg och maskiner till Er tjänst!

  • Håltagning
  • Sågning
  • Slipning
  • Bilning
  • Rivning (Robotiserad)
  • Sanering (Asbest – PCB mm)