MARKANLÄGGNING OCH DRÄNERING

Behöver du hjälp med markarbete? LANDWORK utför allt från grävning och schaktning till dränering när du ska anlägga din nya utemiljö. Hos oss får du alltid rätt hjälp med din trädgård – kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra tjänster.

MARKARBETE OCH SCHAKTNING

Vi har lång erfarenhet av det mesta inom markarbete,
grävning och schaktning. Sedan starten 1964 har vi utvecklat vår teknik och kunskap om markanläggning. Därför kan vi idag erbjuda både kostnadseffektiva och smidiga tjänster till våra kunder!

LANDWORK har goda resurser och kompetens för att utföra allt från kabelgrävning till överbyggnader till asfalt och andra beläggningsytor samt schaktning av tomtmark.

DRÄNERA DITT HUS

Att dränera husgrunder är viktigt för att skydda byggnader mot fuktskador och slitage på lång sikt. Kanske har du redan börjat upptäcka fuktfläckar och flagnande färg på källarväggar och i garage? Då är det dags att börja utreda inför en eventuell dränering.

Det är fullt möjligt att utföra dränering av husgrunder även på vintern. Och det finns många fördelar! Tomtskadorna minimeras exempelvis när gräsmattorna är frusna. Dessutom fungerar ofta dränering av fukt ur den frilagda källarväggen mer effektivt vid köldgrader än sommartid eftersom skillnader i ångtryck ökar.

En dränering av ett genomsnittligt stort hus tar normalt cirka två veckor om inga
komplikationer uppstår. Under vintern kan dock arbetet ta längre tid beroende på
väderförutsättningar och temperatur.