ANNLÄGGNING AV TRÄDGÅRD OCH OFFENTLIGA PLATSER

Att anlägga trädgård kräver erfarenhet och kunskap. Vi på LANDWORK har det som behövs för att skapa den utemiljö du alltid drömt om.

VÅRA TJÄNSTER

LANDWORK har ett brett utbud av tjänster inom mark- och trädgårdsanläggning. Hos oss får du hjälp med allt från grävning och schaktning till beläggningsarbeten som jordbearbetning, planteringar och grässådd.

Vi utför självklart också en mängd olika markarbeten som exempelvis anläggning av betongstens- och naturstensytor samt anläggning av stentrappor och murar. 

Kanske vill du komplettera din uteplats med ett plank, spaljéer eller en pergola? Vårt mål är att skapa ett slutresultat som ger ett så gott helhetsintryck som möjligt.

ETT HELHETSTÄNKANDE

Vi är måna om att utföra alla uppdrag med omsorg om både detaljer och övergripande planering. Vårt helhetstänkande har gjort oss till en uppskattad partner inom branschen för trädgårdsanläggning och vi kompromissar aldrig med vare sig design eller materialval. Från idéskiss till färdigt slutresultat – våra trädgårdsanläggare är med dig i alla led av arbetet med att skapa en vacker och funktionell utemiljö.

Tack vare vår erfarenhet och vårt kvalitetstänkande kan vi skapa vackra och upplevelserika miljöer som håller under många år. Kanske är det därför som våra kunder så ofta återkommer till oss med nya uppdrag.

STENLÄGGNING OCH PLATTSÄTTNING

Söker du en duktig stenläggare till din trädgård? Vi erbjuder plattsättning och stenläggning av högsta kvalitet. Våra hantverkare har lång erfarenhet av allt från materialval till fogar och design.

KVALITET INOM ANLÄGGNING

– Kultur- och Kyrkogårdsmiljöer

– Företags- och Gårdsmiljöer

– Traditionella och exklusiva Trädgårdar

STENLÄGGNING OCH PLATTSÄTTNING

Söker du en duktig stenläggare till din trädgård? Vi erbjuder plattsättning och stenläggning av högsta kvalitet. Våra hantverkare har lång erfarenhet av allt från materialval till fogar och design.