TRÄDGÅRDSSKÖTSEL OCH TRÄDBESKÄRNING

Att skapa den perfekta trädgården är något många drömmer om. Ofta räcker dock inte tiden till för den trädgårdsskötsel som krävs. Istället låter man trädgården förfalla och drömmen stannar vid just det – en dröm.

ATT SKÖTA EN TRÄDGÅRD

Mycket av det underhåll som en god trädgårdsskötsel kräver sker under den växande delen av året. Vi hjälper dig att beskära häckar och träd till just de former du vill ha. Då trivs dina växter och du får dem att leva längre! 
 
En god trädgårdsskötsel innefattar självklart även en mängd andra arbetsuppgifter som städning, ogräsrensning och att klippa växter. 
Avgränsade ytor som skapas med kantsten, stålkanter samt fogar och ogräsdukar kan också underlätta skötseln av din trädgård. Vi har även dekorsingel i många olika färger och storlekar som du kan matcha exempelvis till husvägg eller stenmur. 

TRÄDBESKÄRNING

Träd fungerar som syresättare och skapar samtidigt en trivsam miljö för oss människor. Ibland kan träd vara avgörande för en vacker och väl fungerande trädgård. Som all annan växlighet kräver de dock noggrann tillsyn för att de ska växa och må bra. Våra arborister har kunskaper om all slags trädgårdsskötsel och tar sig an bl.a. etableringsbeskärning, uppbyggnad- och underhållsbeskärning samt föryngring. Läs mer här.