LANDWORK grundades efter många års samlad erfarenhet från arbete med entreprenad och underhåll. Det är dessa erfarenheter som hjälper oss i vår roll som det kvalificerade fullserviceföretag vi är i dag.

BERGLAND Invest AB köpte 2014 LANDWORK Sweden AB och har utvecklat bolaget från 2 heltidsanställda till att idag ha 35 helårsanställda samt ett 50-tal personer under säsong, och det i 3 olika branscher.

Bolag i LANDWORK-koncernen:

LANDWORK Sweden AB

LANDWORK Rental AB

LANDWORK Betonghåltagningar AB


LANDWORK-koncernen ingår i  BERGLAND Invest AB som bland annat äger och driver fastighetsbolag med industrifastigheter och handelshus i Sverige